aarhusstift.dk
Whistleblowerordning
Intet billede:

Whistleblowerordning

Aarhus Stiftsadministration er ikke omfattet af whistleblowerordningen og henviser derfor til Kirkeministeriets ordning på ministeriets hjemmeside: Kirkeministeriets whistleblowerordning - km.dk

I stedet for whistleblowerordningen henviser vi til de almindelige forvaltningsretlige regler om bl.a. klageadgang.

 

Begrundelse

Det fremgår af Justitsministeriets ”Fælles vejledning for whistleblowerordninger på statens område”, at der etableres whistleblowerordninger på samtlige ministerområder, herunder i alle departementer og alle underliggende myndigheder, som et departement har instruktionsbeføjelse over for, med 50 eller flere beskæftigede. For så vidt angår myndigheder med færre end 50 beskæftigede vil det være op til den enkelte myndighed, om der skal oprettes en separat whistleblowerordning for myndigheden.

Da Aarhus Stiftsadministration har færre end 50 beskæftigede, har vi besluttet ikke at oprette en separat ordning (stiftsadministrationen har i juni 2021 alene 15 beskæftigede). Vi henviser i stedet til Kirkeministeriets whistleblowerordning.

Se Justitsministeriets ”Fælles vejledning for whistleblowerordninger på statens område” her: Fælles vejledning for whistleblowerordninger på statens område (justitsministeriet.dk)