Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsrådet i Aarhus Stift
Stiftsrådets møder 2023

Stiftsrådets møder 2023

Tirsdag den 7. februar, økonomi- og forretningsudvalgsmøde
Torsdag den 2. marts, stiftsrådsmøde

Onsdag den 17. maj, økonomi- og forretningsudvalgsmøde
Onsdag den 31. maj, stiftsrådsmøde

Torsdag den 17. august, økonomi- og forretningsudvalgsmøde
Torsdag den 31. august, stiftsrådsmøde

Tirsdag den 21. september, Provstiudvalgsmode (forventes udsat til primo 2024)

Torsdag den 12. oktober, økonomi- og forretningsudvalgsmøde
Onsdag den 1. november, stiftsrådsmøde