Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsrådet i Aarhus Stift
Økonomiudvalget

Økonomiudvalget for Stiftrådet

Udvalget er forankret i Aarhus Stiftsråd.
Udvalget er nedsat i henhold til Aarhus Stiftsråds forretningsorden af den 22. februar 2022 § 10.

Medlemmer:

Ann Dahy (formand)
Henrik Wigh-Poulsen
Thorkil Hørlyk
Ilse Kyndesgaard
Tom Ebbe Jakobsen
Jørgen Lundsberg
Ole Juel
Sten Boye Jensen
 

Vedtægter og referater:

Vedtægter

Referater

 

Mødedatoer i 2022:

Møderne i Økonomiudvalget ligger som formøder for stiftsrådets forretningsudvalgsmøder kl. 09.00-10.30 på følgende datoer:

den 21. april 2022
den 11. august 2022
den 11. oktober 2022