Nyhedsbreve
Nyhedsbrev for møde i Stifternes Kapitalforvaltning 14. april 2016

Nyhedsbrev for møde i Stifternes Kapitalforvaltning 14. april 2016

Ved mødet i Den Fælles Kapitalforvaltning den 14. april var optimismen tilbage hos kapitalforvalterne, der begge meldte om rimelige forventede afkast for det kommende år på omkring 1,3-1,5%. Det står i kontrast til 2015, hvor man i perioder havde negative afkast

Af Bo Billeskov Grünberger

Bestyrelsen i Den Fælles Kapitalforvaltning er stadig i gang med forberedelserne til et nyt udbud til rollen som kapitalforvaltere, og den første del af mødet var derfor lukket, idet man er i gang med forberede udbuddet.

Formand Jørgen Nielsen indledte den åbne del af mødet ved at byde velkommen og kunne derefter berette om et møde, som man i forretningsudvalget har haft med Kirkeministeriet angående ønsket om at få flere investeringsværktøjer

Møde med Kirkeministeriet

Rigsrevisionen har advaret om, at de ny investeringsværktøjer, som Den Fælles Kapitalforvaltning ønsker at tage i brug, rummer en risiko, men det er bestyrelsen i Den Fælles Kapitalforvaltning ikke enig i. Derfor har man haft møde med Kirkeministeriet, for at forklare bestyrelsens syn på tingenes tilstand og søge opbakning fra ministeriet til ønsket om nye investeringsværktøjer.

Kirkeministeriet har et ønske om, at alle landets stiftsråd skal stå bag bestyrelsen i Den Fælles Kapitalforvaltning i ønsket om flere investeringsværktøjer, men da Roskilde Stiftsråd har gjort indsigelser, har man fra bestyrelsens side besluttet at tilbyde stiftsrådene at deltage i et stiftsrådsmøde for at forklare, hvad de nye investeringsværktøjer indebærer af risiko og fordele.

En god start på året

De to kapitalforvaltere fra Jyske Bank og Nykredit kunne begge melde om en god begyndelse på året, der især sammenlignet med 2015 har givet udmærkede afkast. Især har obligationsmarkedet haft et godt 1. kvartal.

”Der har været betydelig uro, og derfor er aktiemarkederne generelt faldet. Der har også været en sammenhæng mellem uroen og olieprisen. Der har derfor også været en flugt over i obligationer,” fortalte Magnus Højgaard Kristensen fra Jyske Bank, der også meldte om et attraktivt risikojusteret afkast med varighed under benchmark.

Claus Jørgensen fra Nykredit var enig med sin kollega fra Jyske Bank og supplerede:

”Det har været en rigtig god start på året. Det tåler ingen sammenligning med 2015, og vi har allerede nu helt andre afkast end sidste år. Afkastmæssigt vil porteføljen ligge på omkring 1,3% over de næste 12 måneder, hvis ikke der sker noget voldsomt med renten. Vi har ikke store forventninger til rentestigninger over det næste år.”

Hos Jyske Bank er forventningen til afkast for det kommende år en anelse højere, nemlig 1,5%, og man har fra Jyske Banks side den samme vurdering af især konverterbare obligationer, som man ser som attraktive. Det er især den amerikanske og europæiske centralbank, der sender signaler om, at renten også inden for nærmeste fremtid vil ligge lavt. Og Claus Jørgensen ser ikke nogen umiddelbar fare for obligationsmarkedet.

”Der er stadig ikke rigtig nogen faresignaler for obligationsmarkedet – især så længe ECB foretager opkøb i obligationsmarkedet i størrelsesordenen 80 milliarder Euro om måneden.  Selvom vi har set store rentefald, tror vi stadig på, at vi kan lave fornuftige afkast fremadrettet,” sagde han.