Økonomi
Stifternes kapitalforvaltning

Stifternes kapitalforvaltning

De gravstedskapitaler, der indbetales til menighedsrådene til fremtidig vedligeholdelse af gravsteder, forvaltes af Danmarks 10 stifter. 

Stifterne skal forvalte gravstedskapitalerne efter regler fastsat af Kirkeministeriet. En del af kapitalerne udlånes til menighedsrådene til renovering/nybygning af kirker, sognegårde, præstegårde mv. Den resterende del investeres i værdipapirer. 

På landsplan udgør den samlede kapital ca. 5 mia. kr. Heraf er ca. 2 mia. udlånt til menighedsråd. De resterende midler på ca. 3 mia. kr. har stifterne overladt til Stifternes Kapitalforvaltning.  

Stifternes Kapitalforvaltning er et samarbejde mellem alle 10 stifter. Stifternes Kapitalforvaltning ledes af en bestyrelse på 10 personer – ét medlem fra hvert stift. 

Stifternes Kapitalforvaltning har indgået aftale med 3 forvaltere, der er Alm. Brand Bank, Danske Capital og Nordea Asset Management. Der er derudover indgået aftale med Jyske Invest som administrator.
 

Læs mere om Stifternes Kapitalforvaltning, herunder vedtægter, regnskaber, mødereferater og nyhedsbreve herunder:

Bestyrelsesmøder i kapitalforvaltningen 2022:

Konstituerende møde i ny bestyrelse fredag den 21. januar 2022 
kl. 10.15-14.00
Tirsdag den 10. maj 2022 kl. 10.15-15.00
Onsdag den 7. september 2022 kl. 10.15-15.00
Torsdag den 10. november 2022 kl. 10.15-15.00

 

Kapitalforvaltningens vedtægter

Årsregnskab 2019

Se liste over referater her

Se regnskaber her

Investeringspolitik

Ansvarlige investeringer 2019

Retningslinjer om køb af erhvervsobligationer og brug af finansielle instrumenter

Rapportering af kapitalforvaltning for Aarhus Stift for december 2021

Rapportering af kapitalforvaltning for Aarhus Stift for december 2020

Rapportering af kapitalforvaltning for Aarhus Stift - december 2019

Rapportering af kapitalforvaltning for Aarhus Stift - december 2018

Rapportering af kapitalforvaltning for Aarhus Stift - december 2017

Rapportering af kapitalforvaltning for Aarhus Stift - december 2016
 

Bestyrelsen

Liste over repræsentanter til bestyrelsen for fælles kapitalforvaltning fra de forskellige stifter:

Roskilde Stift
repræsentant i bestyrelsen
Kirsten Vej Petersen, Bøttemosevej 3, 4690 Haslev, 22 58 08 90, vejpetersen@gmail.com 

suppleant 
Erik Johannes Larsen, Lillevangsvej 65, 4000 Roskilde, 51 33 38 75, rismosen@larsen.mail.dk 

 

Fyens Stift
repræsentant i bestyrelsen 
Ole Nielsen, Morelgrenen 27, 5500 Middelfart, 25 61 89 23, 
ole-nielsen.ole@jubii.dk

suppleant 
Ester Larsen, elkerteminde@gmail.com

 

Københavns Stift
repræsentant i bestyrelsen
Ole Pagels, Lille Strandvej 18 H, 1. tv., 2900 Hellerup, 40 45 22 20, pagels.ole@gmail.com 

suppleant 
Gorm Skat Petersen, Tæbyvej 18, 2610 Rødovre, 26 23 63 33, gorm@adventskirken.dk

 

Viborg Stift
repræsentant i bestyrelsen
Jens Carl Frederik Pedersen, Bøgevænget 53, 7800 Skive, 40 18 26 42, aliceogjens@outlook.dk

suppleant – afvent nyt møde
Carlo Nørby Hald, Gajsgårdsvej 21, 7673 Harboøre, priv. 97 83 47 80/arb. 96 90 06 66, chald@post11.tele.dk

 

Aarhus Stift
repræsentant i bestyrelsen
(Anders) Jørgen Lundsberg, Rævebakken 9, Nr. Onsild, 9500 Hobro, 61 61 52 29, bjl@os.dk,
kaldet Jørgen Lundsberg 

suppleant 
Kasper Christiansen Wittrup Laursen, Nyvangsvej 29 1. th., 8930 Randers SØ, 40 51 86 78, kcwl@live.dk

 

Helsingør Stift
repræsentant i bestyrelsen 
John Theil Münster, Eventyrhaven 8, 3460 Birkerød, 21 64 13 10, dsl195813@vip.cybercity.dk

suppleant 
Benny Strømberg Klitbo, Højmarksvej 11, 2600 Glostrup, 40 28 65 00, klitbo@post.tele.dk

 

Aalborg Stift
repræsentant i bestyrelsen
formand Jørgen Nielsen, Tryvej 91, Try, 9330 Dronninglund, 98 84 31 89/25 44 75 02, joergen.nielsen.try@gmail.com

suppleant
Villy Steen Møller, Istedvej 37, 9900 Frederikshavn, 98 42 06 81/ 24 40 71 33, vismo@mail.dk

 

Lolland-Falster Stift
repræsentant i bestyrelsen
Ebbe Balck Sørensen, Stubberupvej 12, 4880 Nysted, 54 87 15 62/50 43 65 01, mebalck@gmail.com

suppleant
Knud-Erik Rasmussen, Maribovej 129, Våbensted, 4990 Sakskøbing, 40 50 50 25, ker129@anarki.dk

 

Haderslev Stift
repræsentant i bestyrelsen 
Søren Kallestrup, Hvedevænget 9, 7130 Juelsminde, 23 61 47 12, kallestrup@profibermail.dk

suppleant 
Ejner Simonsen Egtved, Vesterled 52, Dybbøl, 6400 Sønderborg, 74 48 63 32 / 24 41 08 91, e.egtved@dyb-net.dk

 

Ribe Stift
repræsentant i bestyrelsen
Lars Hansson, Markskellet 2, 6950 Ringkøbing, 29 26 89 82, jyttehansson@live.dk

suppleant –