Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Det skal være lettere at være menighedsrådsmedlem

Spørgeskemaundersøgelse på vej til landets menighedsrådsmedlemmer

Er der for mange og indviklede regler? Er sagsgangene for tunge og tidskrævende? Og er der arbejdsopgaver, der kunne delegeres, så menighedsrådsmedlemmers tid bliver brugt bedst muligt? Det er nogle af de spørgsmål, menighedsrådene skal til at besvare i en spørgeskemaunder-søgelse, der vil blive sendt ud til alle landets menighedsrådsmedlemmer.

- Jeg håber, at så mange som muligt vil bruge tid på at udfylde de her spørgeskemaer. Det er et stort arbejde, vi står overfor, og vi har brug for alle nuancer fra menighedsrådsmedlemmerne, der kender hverdagen fra deres egne menighedsråd bedst, siger biskop Henrik Wigh-Poulsen, der sidder i styregruppen for projektet.

Spørgeskemaundersøgelsen er næste skridt i det nyligt nedsatte projekt, der skal sikre, at det bliver lettere at udføre menighedsrådsarbejde fremover. Her er spørgeskemaundersøgelsen et vigtigt værktøj, for den bidrager med indsigt i de opgaver og udfordringer, menighedsrådene står med i dag, samt vigtig viden om, hvilke tiltag der bedst kan understøtte menighedsrådene i deres arbejde. Det er samtidig menighedsrådenes mulighed for selv at komme med input til, hvor deres arbejde kan gøres lettere.

- De valgte medlemmer er frivillige med både arbejde og gøremål ved siden af opgaven som menighedsrådsmedlemmer. Som det er i dag møder de for meget bureaukrati. Derfor mener jeg, at vi skylder at lave et grundigt arbejde for at finde steder, hvor vi kan gøre det lettere for de mange, der vælger at bruge deres fritid på arbejdet i folkekirken,” siger kirkeminister Morten Dahlin.

I projektets styregruppe sidder repræsentanter fra biskopperne, Danmarks Provsteforening, Den danske Præsteforening, stiftskontorcheferne, Landsforeningen af Menighedsråd,  kirkefunktionærorganisationerne og By-, Land- og Kirkeministeriet. Projektet løber frem til 2025.