Fortsæt til hovedindholdet
Menighedsråd
Folkekirkens konsulenter
Træallé på kirkegård

Folkekirkens konsulenter

Folkekirken har en række konsulenter tilknyttet til at rådgive indenfor blandt andet renovering af kirker og præstegårde, nybyggeri, varme- energi og klima, inventar og forpagtning af landbrugsjord.

 

Bygningskonsulent for præstegårde, arkitekt m.a.a.
Mia Rahbek Andersen, Allégade 45, 8700 Horsens
e-mail: mra@linjen.dk , tlf.: 75 62 64 55

 

Præstegårdskonsulent
SEGES P/S (tidligere Videnscentret for Landbrug)
Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N
Morten Haahr Jensen
tlf.: 87 40 51 31
e-mail: mhj@seges.dk

 

Kirkegårdskonsulent, landskabsarkitekt
Anne-Marie Møller, P. Mønsteds Allé 18, 8270 Højbjerg

Møller & Fauerskov Landskabsarkitekter ApS,
Bævervej 22, 8270 Højbjerg
e-mail: am@mflandskab.dk , tlf.: 22 25 86 65

 

Kgl. bygningsinspektør, arkitekt MAA, NORDMAK
Noah Boe-Whitehorn, H + Arkitekter, Teglværksgade 37, 2100 København Ø
e-mail: kirke@hplus.dk tlf.: 93 10 40 13

 

Varme- energi- og klimakonsulent, civilingeniør
Poul Klenz Larsen, Vilvordevej 55, 2920 Charlottenlund
e-mail: kvek@outlook.dk , tlf.: 39 64 34 63 og 20 15 35 30
(landsdækkende)

 

Orgelkonsulent, organist
Torben Krebs, Filosofgangen 12, 5000 Odense
e-mail: torbenkrebs@gmail.com, tlf.: 66 14 45 54 og 53 65 57 79

 

Klokkekonsulent, klokkenist
Per Rasmus Møller, Nørregade 4, 8550 Ryomgård
e-mail: prm@km.dk, tlf.: 86 39 40 48 og 23 80 44 28
(Landsdækkende)

 

Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K
e-mail: kirkekonsulenter@natmus.dk, tlf.: 41 20 61 21

 

Kulturarvstyrelsen, Slotsholmsgade 1, 1216 København K

 

Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, 1015 København K
tlf.: 33 92 33 90

 

Civilstyrelsen, Gyldenløvesgade 11, 2., 1600 København V
fax 39 20 45 05, civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk, tlf.: 33 92 33 34

 

Selskabet for Kirkelig Kunst, Frederiksholms Kanal 28G, 1220 København K
e-mail: post@kirkeligkunst.dk, tlf.: 33 15 58 66