aarhusstift.dk
Juridisk Afdeling

Fælles Juridisk Afdeling

Aalborg, Viborg og Aarhus stifter har udarbejdet nedenstående, som hjælp til menighedsråd, provstiudvalg, præster og provster i stifterne:


 


Præster

Til hjælp for præsten har Folkekirken udarbejdet en folder om konfirmation, som skal ses som en hjælp til at besvare spørgsmål herom.

Vejledning i omdannelse af registreret partnerskab til ægteskab

Udmeldelse af folkekirken skal ske til den kirkebogsførende præst. Til brug for sagsbehandlingen heraf er udarbejdet Vejledning om udmeldelse af folkekirken/skabelon til brev om udmeldelse af folkekirken.


Generel jura

Offentlighedens adgang til møder, en beskrivelse om hvornår der er offentlig adgang til møder, og hvilke dokumenter, der kan eller skal offentliggøres.

Inhabilitet, en beskrivelse af hvad inhabilitet er, og hvordan den kan opstå.

At træffe en afgørelse - i korte træk, en beskrivelse af de regler, der gælder, når menighedsråd, præster og provstiudvalg træffer afgørelser.

At træffe en afgørelse - lang version

Persondata

Vejledning om fonde (legater) herunder ophævelse