aarhusstift.dk
Høringssvar

Høring vedrørende ændring af cirkulære om førelse af folkekirkens ministerialbøger i den elektroniske kirkebog

Biskoppens svar på Kirkeministeriets brev vedr. ændring af cirkulære om førelse af folkekirkens ministerialbøger i den elektroniske kirkebog kan ses her

Høring vedrørende ændring af bekendtgørelser om anmeldelse af fødsler og dødfald

Biskoppens svar på Kirkeministeriets brev om ændring af bekendtgørelser om anmeldelse af fødsler og dødsfald kan ses her

Høring over udkast til forslag til Lov om trossamfund uden for folkekirken

Biskoppens svar på Kirkeministeriets  forslag til Lov om trossamfund uden for folkekirken kan ses her

Høring om bekendtgørelse om bispevalg

Biskoppens høringssvar om bekendtgørelse om bispevalg kan ses her

Høring over forslag til lov om forsøg i folkekirken

Biskoppens svar på Kirkeministeriets forslag til lov om forsøg i folkekirken kan læses her