Fakta om...
Supervision i Aarhus Stift
" "

Supervision i Aarhus Stift

Supervision

Præstearbejdet er mangesidigt, og som præst møder man mange og meget forskellige udfordringer. Derfor kan det være nødvendigt og inspirerende at standse op og se sit arbejde fra nye vinkler i et positivt samspil med kolleger.

Supervision er et frivilligt tilbud om læring gennem refleksion over egne erfaringer.

Ved at træde et skridt tilbage og fokusere på egen praksis sker der en bevidstgørelse og en modning, som styrker præsten professionelt og personligt.

Supervisionen tager udgangspunkt i konkrete sjælesorgssamtaler eller hændelser.

 

Supervision

– udvikler dine kompetencer og din selvforståelse som præst

– gør dig mere bevidst om dine egne ressourcer

– bearbejder hændelser og sætter fokus på relationer – også  dem, der tynger

– giver erfaringen dybde gennem refleksion, vejledning og støtte

– skaber større klarhed over dine egne følelser og reaktioner

– øger arbejdsglæden, fordi den er konkret og brugbar.

 

Hvordan foregår supervision?

Supervision foregår i grupper af 5-8 præster ledet af en supervisor, hvor gruppen fungerer som ressource og kollegial støtte.

Supervision er omfattet af tavshedspligten.

Ved behov for akut individuel supervision kan man uden videre få 1 time; henvendelse til koordinator.

Supervision er et gratis tilbud til præster i Aarhus Stift.

Henvendelse kan ske til koordinatoren eller en af de andre supervisorer i Aarhus Stift. Herefter ansøger man ad tjenestevejen om deltagelse i supervision.

Supervisorerne er uddannet fra FUV i Løgumkloster. For yderligere information: www.supervisorer.dk 


Supervisorer i Aarhus Stift

Grethe Jørgensen – koordinator
Sogne- og hospitalspræst, Aarhus Universitetshospital, N.B.G.
tlf. 22596513 eller 86372460 mail: grej@km.dk

Anni Albæk
Sognepræst, Møllevangskirken, Aarhus V.
tlf. 24278154 mail: alal@km.dk

Anette Kortegaard
Sogne- og hospitalspræst, Regionshospital, Silkeborg.
tlf. 40150266 eller 86820792 mail: anko@km.dk

Alice Pedersen
Sogne- og hospicepræst, Hospice Randers.
tlf. 20406263 mail: aap@km.dk


Printvenlig version af superversionsfolder kan hentes her