Biskoppen
Om biskoppen

Om Biskoppen

Biskoppen over Aarhus Stift, Henrik Wigh-Poulsen

Biskop Henrik Wigh-Poulsen
Foto: Lars Salomonsen

Biskoppen er den samlende figur i stiftet, når det kommer til spørgsmål om det kirkelige liv.

Biskoppen er også den øverste gejstlige myndighed i Aarhus stift, og han er valgt af alle menighedsråds-medlemmer og valgmenigheds-bestyrelser i stiftet.

De vigtigste opgaver for biskoppen er at føre tilsyn med stiftets præster, altså at sørge for, at de udfører deres gejstlige opgaver korrekt.

Biskoppen ansætter nye præster i stiftet, og han ordinerer også nye præster. Hertil kommer en række andre opgaver f.eks. kirkeindvielser, provstekreeringer m.m.Kontakt

Biskop Henrik Wigh-Poulsen
Dalgas Avenue 46
8000 Aarhus C

E-mail: hwpo@km.dk

Tlf.: 8614 5100