Nyhedsbreve fra biskoppen
Biskoppens nyhedsbrev september 2020
Biskop Henrik Wigh-Poulsen

Strukturforandringer under lup 


Nyhedsbrev, september 2020 
 

Kære menighed, menighedsråd og præster

I de her septemberdage er det præcis fem år siden, jeg trådte ind i bispeembedet her i Aarhus Stift. Det er gået stærkt. Jeg synes ikke, at jeg har haft tid til at se mig tilbage siden. Men hvis jeg nu alligevel skal tage en dyb indånding, forsigtigt vende mig om og se efter, hvad der i den tid har fyldt i mit og stiftets arbejde, så er strukturændringerne noget af det, der falder i øjnene.  

Vi er et stift præget af mange store og større byer, som stadig flere flytter til og også mange landsogne, hvor befolkningstallet tilsvarende falder. Så her i stiftet, og i folkekirken som helhed, må vi hele tiden spørge os selv og hinanden, hvordan vi bedst indretter os under de givne forhold. Hvordan kan vi sikre os, at vi fortsat er stærkt tilstede - både i forstadssognene, hvor nye boligkvarterer skyder op, og i landembederne med de stærke traditioner for nærhed mellem præst og menighed. 

Det er ikke en let sag, og det skal det heller ikke være. Vi er jo ret forskellige i den danske folkekirke. Hvert sogn, hvert pastorat, hvert provsti har sin helt egen historie og tradition. Derfor er det folkekirkelige danmarkskort et spraglet kort, der nogle gange gør den folkekirkelige organisation lidt bøvlet at have med at gøre. Men det betyder også, at den modsætter sig enhver form for ensretning og kassetænkning. For her er der noget, der for mange af os står fast, når så meget andet forandres. 

Så når vi af forskellige grunde er nødt til at forandre – og det kan som sagt komme dertil – er det ikke altid lige let. Når vi løbende skal tage højde for, at folk ikke længere bor, hvor de boede engang, men tværtimod flytter fra land til by, og vi i den sammenhæng måske flytter på pastoratsgrænserne og præstestillingerne, så udfordrer vi jo også det, vi gerne vil have står fast. 

Fælles- eller storpastorater er en af de måder, vi prøver at indrette os på uden helt at udviske de gamle sognegrænser, men hvor vi også åbner for en udvidelse af fællesskabet mellem præster og menighedsråd. Det er allerede sket gennem nogle år, og det gribes an på mange måder rundt omkring i stiftet. Nogle steder har man gjort sig positive erfaringer med sammenlægningerne. Andre steder er man knap så begejstrede. 

Det kan man læse om i to nylige udgivelser fra Folkekirkens Videns- og Uddannelsescenter (FUV), Præster på tværs og Samarbejde- hvor giver det mening. Begge udgivelser giver et spændende indblik i fordele og udfordringer for både præster og menighedsråd ved den her måde at indrette sig på. 

Vi har derfor i Århus Stiftsråd aftalt med FUV at følge op på de to undersøgelser her i Aarhus Stift, og vi er i den sammenhæng indgået i et samarbejde med projektmedarbejder Yvonne Alstrup, der selv har en lang erfaring som landpræst og –provst. Hun har desuden stået i spidsen for projektet Kirken på landet og er lidt af en specialist på området. Yvonne Alstrup skal i sin undersøgelse for os have særlig opmærksomhed på menighedsrådenes muligheder og udfordringer, når nye og større pastoratssamarbejder opstår. Hun skal se nærmere på, hvordan strukturændringerne i Aarhus Stift har påvirket hverdagen for dem, der bruger kirken - for menighedsråd, præster og ansatte. 

Yvonne Alstrup har nok allerede haft kontakt med en del af jer, der bor og arbejder i fællespastoraterne, og I vil høre mere til hende. I første omgang vil hun komme ud og lytte: Hvad er godt, hvad er skidt, hvad kunne blive bedre? Og så vil hun forsøge at samle op på jeres erfaringer og udarbejde en slags manual med gode råd og løsningsmodeller, hvis man står over for ændringer eller kører fast undervejs i processen. 

I er også meget velkomne til at invitere Yvonne Alstrup, som gerne vil komme ud til jer og fortælle om projektet, høre om jeres erfaringer og øse lidt af sine egne erfaringer om både muligheder og udfordringer. I skal bare sørge for – hvis I får en aftale i stand - at sende invitationen ud til et fyraftensmøde til menighedsråd, præster, ansatte og frivillige, booke et lokale, der med gældende corona-restriktioner er stort nok til alle, og så måske bestille lidt mad, så I kan slutte med at spise sammen. Jeg håber, at mange af jer vil tage imod tilbuddet og tage del i samtalen med Yvonne.  

Og så vil jeg til sidst ønske os alle et godt menighedsrådsvalg. Jeg hører jo meget rundt omkring, hvad angår udsigterne til både nye medlemmer og opstillingsparate gamle, og jeg hører meget forskelligt. Nogle steder lyder optimistiske toner, andre steder er der en vis nervøsitet at spore. Vores folkekirke er som sagt præget af forskelligheder fra sogn til sogn, provsti til provsti, også hvad dette angår. Men lige meget hvad: En stor tak til jer, der går af. Tak for jeres store arbejde. Og en stor tak til I nye, der kommer til. Jeg glæder mig til samarbejdet. 

Du kan tilmelde dig biskoppens nyhedsbrev her