Årsberetning fra provstierne 2018
Årsberetning Silkeborg Provsti

SILKEBORG PROVSTI 

Begivenheder i Silkeborg Provsti 2018
ved Provst Jakob Nissen 

Kursus for menighedsrådsmedlemmer 

I januar 2018 indbød Silkeborg Provsti til en fælles kursusdag for alle provstiets menighedsråd. Kursusda- gen blev afholdt på Silkeborg Gymnasium. 

Dagen blev indledt med et oplæg af Jette Madsen, stiftskontorchef i Aarhus Stift, om det juridiske grundlag for folkekirken og kompetencefordelingen mellem sogn, provsti og stift. Herefter fordelte menighedsråds- medlemmer sig alt efter deres rolle i forskellige grupper til gensidig inspiration og drøftelse, efter gode kvalificerede oplægsholdere havde givet deres input. Dagen sluttede med et afsluttende foredrag af Anders Laugesen om, hvorfor Luther kaster skygger over Folkekirken – et kraftigt oplæg om at opbløde de så hårdføre grænser mellem læge og gejstlige medlemmer af menighedsrådet og i stedet tage fælles ansvar for både rammer og indhold i den folkekirke, vi alle holder af. 

Der var god opbakning til kursusdagen, og det er en fornøjelse en enkelt dag om året at samle alle menighedsrådsmedlemmer i et provsti sammen for i fællesskab at sætte ord på den opgave, der ligger foran os alle, valgte og fødte medlemmer af menighedsrådene; at skabe gode rammer for evangeliets forkyndelse de steder, hvor vi har ansvar. 
 

Konfirmanddag 

Onsdag d. 14. marts 2018 samledes alle konfirmander i Silkeborg Provsti til en fælles dag i Jysk Arena – Bjerringbro-Silkeborgs hjemmebane. For en enkelt dag blev håndbold og harpiks skiftet ud med Bibelske personer og billøft. Provstiets præster, kirke-kulturmedarbejdere, frivillige og flere gik sammen for at skabe rammerne for at give årets konfirmander en oplevelse af, at konfirmandundervisning også kan finde sted andre steder end i kirken og sognehuset. Der blev fortalt bibelhistorie, og konfirmander læste opgaver med krum hals. Det er en hård dag, hvor alle lægger sig i selen og går træt hjem efter velgjort gerning. Men det er også en sjov dag, hvor vi får en oplevelse af, at vi kan mere sammen, end vi kan hver for sig. Og konfirmanderne morer sig! 

KK44 

Et af året højdepunkter i Silkeborg Provsti er år efter år den tilbagevendende festival for Kultur og Kristen- dom i uge 44 – deraf navnet KK44. Festivalen fandt første gang sted i dette årtusindes første år, men her i dag slået rødder og vokset sig så stor og stærk, at det er vanskeligt at forestille sig provstiet uden denne uge, hvor der tænkes store tanker under årets tema. 

I år var temaet Ind i det ukendte. Og under den titel mødtes vi til et væld af forskelligartede arrangementer. Vi gik i Gerdas fodspor rundt om Odden i Silkeborg på jagt efter Kaj og oplevede dermed H.C. Andersens eventyr Snedronningen på en helt ny måde. Der var livssamtaler på Silkeborg Bibliotek, hvor man kunne møde op og blive klogere på det at være menneske. Den hollandske kunster Ida Van Der Lee havde lørdagen før allehelgen skabt en række værker på Silkeborg Kirkegårds fællesarealer, hvor man kunne møde op og mindes ens døde, hvad enten det var ved mindebordet eller teceremonien. En ny måde at bringe kirkegården i spil på. Og fremmødet var imponerende. Ugen sluttede i Mariehøj Kirke med opførelsen af Requiem – en dødsmesse med musik af Lars Sømod og tekst af Ingrid Mejer. En flot afslutning på en flot uge. 

Nyt om navne 

2018 bød på afsked med en række præster i Silkeborg Provsti: 
• Charlotte Rune, Mariehøj og Sejs-Svejbæk Sogne, 2 års orlov 
• Leif Kristiansen, Silkeborg Sogn, er gået på pension 
• Katja Ejstrup Stritzinger, konstitueret sognepræst i Dallerup Sogn 
• Gerda Neergaard Jessen, Skorup-Tvilum Pastorat. 
Ansat som provst i Aalborg Vestre Provsti og sognepræst i Nibe Pastorat 
• Laila Engelbrecht Henriksen, Gødvad Sogn, ½ års orlov 
• Ingrid Mejer, koordinator for KK44 og KSK.

2018 bød også på en række nyansættelser: 
• Peder Kjærsgaard Roulund, konstitueret sognepræst i Mariehøj & Sejs-Svejbæk sogne 
• Henriette Gosvig Knudsen, sognepræst i Kragelund-Funder-Serup-Lemming-Sejling-Sinding 
• Henrik Oliver Karst, sognepræst i Dallerup Sogn 
• Martin Nørremark, konstitueret sognepræst i Kragelund-Funder-Serup-Lemming-Sejling-Sinding 
• Per Rasmussen, sognepræst i Silkeborg Sogn 
• Christina Laursen, konstitueret sognepræst i Gødvad Sogn. 

Der bliver sagt både farvel og velkommen til, når der er skiftetid i præstegården. Der skal tages en god og kærlig afsked med den præst, som af den ene eller anden grund ikke længere skal være i sognet. Og der skal tages godt imod en ny præst, som rykker ind i en eventuel præstegård, kirke, sognegård og alle de hjem, som åbner sig i sognet. 

Det er en af de store fornøjelser som provst at få lov til at tage del i såvel velkomster, som afskeder. Det mærkes tydeligt at kirken ikke kun er en bygning på en mark, men også er de levende stene, som Grundt- vig taler om i salmen ”Kirken, den er et gammelt hus”. Præst og menighed knyttes gennem årene sammen gennem gudstjenester, sogneaftener, samtaler og tilfældige og planlagte møder. Det er ikke nemt at tage afsked, men der er også en spændt forventning, når man tager imod en ny præst, som gennem årene skal finde sin vej ind i sognenes mange hjem. 

Bygninger 

Der har i 2018 været aktivitet på sognehusfronten. I Funder Sogn er der en plan for at få etableret sogne- lokaler ved siden af middelalderkirken. Der er blevet købt grunde og der er lagt planer for at få etableret gode sognelokaler i kirkens nærhed. 

I Virklund Sogn lige syd for Silkeborg by er sognehuset blevet gennemrenoveret og fremstår lyst og fint og er i god brug i et aktivt sogn. 

Endvidere kunne Mariehøj Kirke fejre et festligt 60 års jubilæum.