Årsberetning fra provstierne 2018
Årsberetning Aarhus Vestre Provsti

Årsberetning Aarhus Vestre Provsti

Udviklingsprojekt i Gellerup 

I forbindelse med Helhedsplan Gellerup er der over det seneste år etableret samarbejde mellem kirke og kommune om at realisere en vision for den sydlige del af Gellerupparken udviklet af Gellerup Kirke. I blokkene omkring Fredspladsen foran kirken samarbejdes der om at etablere en højskole i nordblokken og i sydblokken ”Fredens Hus”, der som center for diakoni, dialog og diapraksis skal bygge bro over etniske, religiøse og kulturelle forskelle. Fra 1. december 2018 frigøres sognepræsterne Niels Hviid og Karen Huus hver 50% til dette udviklingsarbejde, idet Ditte Bruun Laursen tiltræder som ny sognepræst finansieret fælles af de fire Aarhus provstier. Samtidig har Gellerup Sogn i 2019 fået bevilget 524.000 kr. til prøvehandlinger i udviklingen af de to projekter. 

Fest på Fredspladsen i Gellerup

Diakonale puljeprojekter 

Folkekirkens Familiestøtte, Projekt Kirkepraktik og Hasle-Møllevangs kirkemedarbejder med særligt fokus på det boligsociale arbejde kører på 2. år under den fælles udviklingspulje i provstiet. Hvert af disse pro- jekter er fælles for flere menighedsråd og med hver sin styregruppe. 

Frivillighed i sognene 

Foranlediget af Aarhus som Frivillighovedstad i 2018 er det blevet opgjort, at der i alt er 937 frivillige i sog- nene i Aarhus Vestre Provsti, og efter beslutning på Budgetsamrådet i juni er sognene i fuld gang med at gennemføre en FUV-spørgeskemaundersøgelse blandt de mange frivillige for at blive klogere på, hvad der motiverer vore frivillige og hvordan vi bedst kan skabe gode rammer for og udvikle frivilligheden i Folkekirken. De udfyldte skemaer afleveres inden nytår til FUV for bearbejdning og analyse. 

Fælles præstegårdsadministration for tre sogne 


I Aarhus Vestre Provsti har Møllevangs, Gellerup og Skjoldhøj sogne ønsket at gøre forsøg med fælles præ- stegårdsadministration varetaget af provstiet. Provstiudvalget har indvilget, og forsøget er godkendt af ministeriet, således at fem embedsboliger fra 1. januar 2019 indgår i den nye ordning. 

Projekt GudstjenesteLIV 

Seks sogne i Aarhus Vestre Provsti deltager i projekt GudstjenesteLIV. I det treårige projekt ledet af sog- nepræst Tine Illum og med undertitlen ”Med dåben som prisme” arbejder præster og organister fra grupper af sogne sammen om forståelse og udvikling af gudstjenestens elementer og hvordan de bedst gøres relevante i den lokale menighed. 

Pension og jobskift 

Efter mange års værdsat indsats i sogn og provsti er tre præster gået på pension i løbet af 2018: Ruth Wegeberg (Skjoldhøj), Kirsten Stejner (Brabrand-Sdr. Aarslev) og Torben Nielsen (Skjoldhøj). Ruth Wegeberg er nu pensionistpræst i Toronto, mens Kirsten Stejner er bosat i Randers og Torben Nielsen i Tilst. 

Sognepræst Carsten Clemmensen fra Hasle blev sidste år ansat som hospitalspræst ved Psykiatrisk Hospital, og Rebbeca Holst Andersen fra Harlev-Framlev som fuldtids sognepræst i Ravnsbjerg Sogn i Aarhus Søndre. 

Nye præster 

Ud over de fem afgåede præster, som vi med TAK ønsker alt godt i deres nye embeder og livsforhold, er tillige oprettet en ny stilling som overenskomstansat sognepræst i Gellerup for en periode af 4 år. 

Derfor har vi i løbet af 2018 kunnet byde velkommen til hele 6 nye præster: 

Morten Skrubbeltrang tiltrådte 1. marts 2018 som ny sognepræst i Hasle Sogn. Morten kommer fra en stil- ling som generalsekretær i FDF. 

Simon Koefoed tiltrådte 15. august 2018 som ny overenskomstansat sognepræst i Brabrand-Sdr. Aarslev. Simon kommer fra en stilling som sognepræst i Enghøj Sogn i Randers. 

Christina Holm Egelund tiltrådte 1. september 2018 som ny sognepræst i Skjoldhøj med særlig opgave i forhold til de mange unge og studerende i sognet. Christina kommer fra en stilling som sogne- og ung- domspræst i Ulkebøl og Sønderborg Provsti. 

Katrine Tilma tiltrådte 1. oktober 2018 som sognepræst i Skjoldhøj med særlig opgave i forhold til de man- ge beboere med anden etnisk-kulturel baggrund. Katrine kommer fra en stilling som sognepræst i Bryndum og Vester Nebel sogne i Esbjerg. 

Bente Madsen tiltrådte 15. november 2018 som overenskomstansat sognepræst i Harlev-Framlev nu på fuld tid. Bente kommer fra en stilling som sognepræst i Støvring-Gravlev og præst for unge voksne i Rebild Provsti. 

Ditte Bruun Laursen tiltrådte 1. december 2018 som ny overenskomstansat sognepræst i Gellerup Sogn, hvilket frigør Niels Hviid og Karen Huus hver 50% fra sognepræstearbejdet til særlige udviklingsopgaver i forbindelse med Helhedsplan Gellerup. Ditte kommer fra en stilling som kbf. sognepræst i Engesvang. 

I fotofrisen ses de seks nye præster også i samme rækkefølge, som de er tiltrådt.

Fra venstre ses: Morten Skrubbeltrang, Simon Koefoed,Christina H. Egelund, Katrine Tilma, Bente Madsen, Ditte Laursen

Ny belysning i Møllevangskirken 

Den oprindelige belysning i Møllevangskirken blev på provstesyn i 2013 vurderet at være funktionelt util- strækkelig. Derfor fik menighedsrådet i samarbejde med arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen udarbejdet et projekt for ny indvendig belysning i kirken. Projektet er udført ved firmaet Okholm Lighting A/S i Tønder, og har i alt kostet godt 800.000 kr. Hermed har kirkens brugere og personale fået en både effektiv og behagelig lyssætning, samtidig med at det æstetisk både passer til bygningen og løfter dens udtryk. 

Ny belysning i Møllevangskirken

Nyt tag på Brabrand Kirke 

Brabrand Kirke har i løbet af 2018 fået nyt tag. Projektet er udarbejdet i samarbejde med arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen, og er efter godkendelse af Aarhus Stift udført af Hadbjerg Tømrerfirma A/S med røde, kulbrænd- te vingetagsten og fast undertag, ligesom en del af træværket måtte udskiftes. Samlet udgift for projektet er 2,2 mio. kr. På fotoet fra 19. november 2018 ses, hvordan en lastvogn med stor kran hen over kirkens hovedskib forsigtigt placerer paller med tagsten præcis dér, hvor de skal bruges. 

Arbejdet med det nye tag på Brabrand Kirke

Ny embedsbolig i Brabrand-Sdr. Aarslev 

I forlængelse af den hidtidige sognepræsts fraflytning før pension besluttede de to menighedsråd med godkendelse fra Aarhus Vestre Provsti at udskifte den hidtidige tjenestebolig på Ørvadsvej 7a med et nyere, mere energivenligt og funktionelt hus. Valget faldt på Årslev Markvej 21, der blev købt for 5,6 mio.kr. med overtagelse 1. juni 2018. Boligen blev bygget i 2012, og er med sine 215 kvm næsten selvforsynende med energi. Den hidtidige embedsbolig på Ørvadsvej 7a er sat til salg. 

Ny moderne embedsbolig i Søndre Aarslev