Årsberetning fra provstierne 2018
Årsberetning Aarhus Søndre Provsti

Årsberetning fra Aarhus Søndre Provsti

I juleevangeliet er der meget bevægelse. Mennesker flytter sig fra et sted til et andet. De indskrives og tælles. Engle flyver rundt. Hyrder vågner op, og de vise mænd drager af sted. Mens Vor Herre selv flytter sig fra himmel til jord.

I Århus Søndre Provsti har der også været meget bevægelse i det år, vi nu snart forlader. Præster er gået på pension og flyttet til andre embeder. Nye er kommet til. Tolv omrokeringer i alt er det blevet til med afsked og indsættelser, når vi regner den nyeste med, som tikkede ind her i december. Vi har også været ramt af sygeorlov og beriget med studieorlov. Det har medført vikarordninger, men rådighedsordningen har også bevæget sig til det yderste, så der alt for tidligt blev brug for de kollegiale netværksinddelinger, vi oprettede allerede den første tid, jeg var her som provst.

Vi har virkelig løftet i flok, så ingen er gået fri. Derfor håber jeg også, at vi har bevæget os helskindet igennem det faktum, at præster i stor udstrækning er forpligtet på at dække hinanden ind ved frihed, sygdom og stillingsledighed. Det kræver god kollegialitet, som præsterne fortjener anerkendelse for.

Flere menighedsråd har haft valgperiode på kun to år, så vi har også sagt goddag og farvel til flere i den sammenhæng. Desuden ved jeg, at der har været omskiftelige tider inden for flere personaleområder i sognene og på vores fælles regnskabskontor.

Enter headline here

Endelig har det været et stort tab set fra min post, at vi har sagt farvel til vores dygtige provstisekretær. Den stilling er et vigtigt bindeled for sammenhængen mellem menighedsråd, præster og provstiudvalg. Mange administrative og koordinerende opgaver samler sig i provstierne i disse år. Det er sårbart med kun en person på dette centrale sted, så vi skal overveje om opgaverne kan løses anderledes.
Vi håber, at vi i løbet af vinteren får ansat en værdig afløser for Else. Stillingen opslås allerede inden jul med samtaler midt i januar. Mens vi venter, får vi en gang om ugen hjælp fra Skanderborg Provsti til at klare det mest elementære.

I dette mellemrum er det glædeligt, at vi i det fælles samarbejde mellem sognene i provstiet her mod slutningen af året har fået oprettet understøttelse inden for væsentlige funktioner i menighedsrådenes arbejdsområder: økonomi, bygninger og personale.

Regnskabskontoret, som sørger for bogføring af alle menighedsrådenes budgetter og regnskaber på nær et sted, har også været igennem en omskiftelig proces, men fra 1. december er de igen fuldt bemandet med ansættelse af Keld Østergaard, som oprindeligt er uddannet revisor.

Velkommen til Keld Østergaard og afsked med provstisekretær Else

 

Indenfor bygningsområdet har vi indgået en aftale med pensioneret arkitekt og bygningskonstruktør Klaus Andersen, som ved henvendelse til provstiet kan bistå og vejlede menighedsråd i forberedelsen af større anlægsprojekter, inden de kommer i udbud. I forbindelse med udtalelser før godkendelser og ved provstesyn er provstiets officielle arkitekt stadig Mogens Svenning.

Endelig har vi fra 1. januar ansat en HR medarbejder i samarbejde med sognene i Århus Nordre Provsti. Personalekonsulent Pernille Weldingh kan bistå menighedsrådene i den omfattende opgave, det i dag er blevet at være kontaktperson. Ligesom hun kan være med til at skabe netværk for forskellige personalegrupper. Henvendelse til personalekonsulenten visiteres gennem provsten som kontaktperson, så vi i begyndelsen kan prioritere opgaverne i forhold til de mange menighedsråd.

Vi håber, at disse tiltag vil gøre livet som menighedsråd en smule mere overkommeligt også til glæde og gavn for hele arbejdsmiljøet i folkekirken.

 

Arkitekt Klaus Andersen og personalekonsulent Pernille Weldingh

Den centrale opgave i et provstiudvalg er at skabe gode rammer for evangeliets forkyndelse. Derfor mærker vi også, at meget at vores tid går med de administrative opgaver omkring netop økonomi, personale, bygninger og kirkegårde. Men der tænkes også i samarbejde med fokus på det indholdsmæssige i disse år. Bl.a. i forhold til samarbejdet omkring ”Ung Kirke” i midtbyen, hvor vi er i gang med at købe kirken i Nørregade og projektet ”Kirken i byen”, hvor der arbejdes på samarbejde med kommunen fx i forhold til diakonale opgaver, unge og sorg samt samarbejde med plejehjem omkring demens og eksistentielle samtaler med unge forældre. Rebecca Holst Andersen, der er ny præst i Ravnsbjerg, har som en del af sin stilling forpligtelse til at afsøge disse muligheder i forhold til fx studerende og unge forældre med udgangspunkt i Ravnsbjerg og Århus Syd. Benedikte Baggesgaard, der er ansat som ny præst i Holme, har også 25 % på Parasollen i Viby med henblik på de diakonale opgaver, der udspringer her fra.

Fra den første januar indgår vi også i et samarbejde om Kommunikation sammen med Domprovstiet og Århus Nordre. Folkekirke Info er nedlagt, så kommunikationsmedarbejder Brian Ørnbøl knytter i stedet kontakt til vores lokale kommunikationsmedarbejdere. Formålet er, at vi i højere grad får styrket og koordineret kirkens kommunikation med omverdenen. Meningen er, at der i løbet af året skal ansættes en person mere med særlige kompetencer inden for de sociale medier.

 

         Benedicte Baggesgard, Brian Ørnbøl og Rebecca Holst

Den første større opgave bliver formidlingen af ”DropInDåb”, der nu også afprøves flere steder i Århus. 

I Århus Søndre er en planlægningsgruppe i gang med at arrangere den første fælles dåb i Fredenskirken fredag den 29. marts mellem kl. 16 og 19. Mere end 10 præster og flere ansatte har meldt sig til at være med på dagen.
Det er vores håb, at det kan være med til at gøre tærsklen til dåben lavere.

 

DropInDåb i Fredenskirke i Aarhus Søndre den 29. marts mellem kl. 16-19.

Endelig har Vestre Provsti tilbudt, at vi fra det nye år kan være med i deres samarbejde med Folkekirkens Familiestøtte, som er et tilbud til sårbare familier. I det nye år skal vi prøve, om vi kan finde lokale veje ind for dette samarbejde også i Søndre.

Bevægelser og udfordringer er der nok af. Derfor har vi også brug for julens gentagne mønstre og traditioner. Julen indhenter os hvert år og bryder ind i vores travlhed med krybberummets fred. Guds tid krydser vores tid med sin insisteren på de mere ømme og sårbare steder, hvor det ikke skal gå så stærkt. Det er som en sonde, der går ned i gennem tiden og minder om det perspektiv, der altid er større end os selv og vores egen lille verden. Det er det samme budskab år efter år. Julen kan vi uden ad og alligevel har den forskellige tydninger i vores liv, alt efter om vi er 7 eller 70. Der er altid mere at komme efter, hvilket er et godt udgangspunkt at gå det nye år i møde med.

Med håb for det nye og tak for samarbejdet i det gamle med alle jeres gode kræfter i det lokale liv - ønskes I alle:

Glædelig jul og velsignet nytår