Kirken i Byen
Om Kirken i Byen

Om projektet

Hvor mennesker lever og bor, skal Folkekirken også være. De største byer i Danmark oplever stor vækst, nye bydele skyder op, gamle kvarterer fortættes, og industrigrunde i byerne ryddes til fordel for boliger og institutioner. Folkekirken skal være en del af denne udvikling, som inspiration og kritisk medspiller, så byen bliver ved at være et godt sted for mennesker at leve i.

I den fælles by har Folkekirken altid haft en vigtig placering og betydning, som det centrale sted, man mødes og taler om de spørgsmål i livet, der angår os dybest. I byen er der fortsat brug for steder, der samler, hvor man kan tænke, undre sig, hvor man udfordres af andre, er med til at gøre en forskel, og hvor man kan søge fællesskab.

Biskop over Aarhus Stift, Henrik Wigh-Poulsen, har indsat provst, Esben Thusgård som projektleder for projektet Kirken i Byen. Projektet er et tværorganisatorisk projekt mellem Stift, provstier og menighedsråd i Aarhus Kommune, med samarbejdspartnere, der favner Aarhus Universitet,  Aarhus Kommune, byplanlæggere, arkitekter og entreprenører.  

Kirken i Byen ønsker at belyse og undersøge, hvordan Folkekirken kan placere sig i byer i rivende udvikling og bidrage til livet mellem husene i byen.  


Organisatorisk står projektet på fire ben

Ph.d. projektet: the good city
Et partnerskab mellem Aarhus Universitet, Aarhus Kommune og Aarhus Stift. Målet er at levere teologisk reflektion over, hvad Kirken skal i Byen, og hvad glæde Byen har af Kirken!

Læs mere om the good city og Lars Buch Viftrup 


Empiri
Projektet skal gøre menighedsråd og præster klogere på, hvem der bor i byen og hvilke kirkelige tilbud, der giver mening.

Læs mere om Sanne A. Hansens opgave i projektet.


Kirkelig udvikling
Projektet støtter menighedsråd og præster i at udvikle folkekirkelige tilbud som byens borgere finder værdifulde.

Læs mere om Simon Kangas Larsen og Karen M. Trolle Viholm.


Byplanlægning
En væsentlig del af byplanlægningen foregår i kommunen, hos arkitekter og entreprenører. Esben Thusgård søger at knytte forbindelse mellem disse og de lokale kirker, og vise at Folkekirken har meget at give til byen. Samarbejde med den kgl. bygningsinspektør Jens Baumann.