Medarbejdere
Aase Jensen

Aase Jensen

Aase Jensen
Foto: Arne Illeborg

Sekretær for:

biskoppen og stiftskontorchefen

  • Præsteansættelser
  • Planlægning af ordinationer, provstemoder og landemode
  • StiftspræstestævneTlf.: 87 34 51 09
E-mail: adj@km.dk